Lluitar contra el frau fiscal

Cal aprofundir en el canvi de paradigma produït als darrers anys en el sentit d’orientar la lluita contra el frau fiscal cap a les grans empreses que fins ara havien estat oblidades per la inspecció municipal, aprofitant l’increment de recursos realitzat en aquest darrer mandat.

Per revertir aquesta situació implementarem:

  • Revisar els beneficis fiscals de les fundacions i esglésies d’acord amb els estudis ja realitzats sobre l’impacte de la normativa europea i la lliure competència.
  • Lluitar contra els “paradisos fiscals” exteriors (sancions a estrangers) i interiors (impost de vehicles).
  • Millorar la gestió telemàtica de l’Institut Municipal d’Hisenda per facilitar el pagament als contribuents.
  • Inspeccionar les grans operacions immobiliàries per evitar refugis fiscals a través de l'enginyeria empresarial.
  • Creuar les dades municipals des d’una òptica fiscal.
Eix
Oberta
Tema
Bon Govern
Participació i Transparència