Lluitar contra els abusos del mercat elèctric

Barcelona ha de seguir el camí obert fins a esdevenir una ciutat 100% renovable, mantenint els compromisos subscrits i els impulsos marcats pel Pla Clima, el Pla d’Impuls a l’Energia Solar i el Programa d’Eficiència Energètica dels equipaments municipals. D’aquesta forma ha de seguir promovent l’ús d’energies renovables de km 0 (a l’espai públic i als terrats de tota la ciutat) i augmentant l’estalvi energètic.

Cal democratitzar el sistema energètic i situar la ciutadania al centre de les decisions, i això implica potenciar l’autoproducció d’energia en totes les seves variants. Tenim un sistema elèctric que agreuja les desigualtats i és molt poc eficient perquè produeix unes de les energies més cares de la UE. És urgent una legislació estatal que incorpori energies renovables, reguli l’autoproducció, limiti els costos de la xarxa i garanteixi els subministraments bàsics. Avui dia, però, aquesta reforma està molt lluny, per això és important que les administracions locals despleguin tots els seus recursos per fer de contrapoder de l’oligopoli energètic i les empreses d’aigua.

 

El dret a l’energia, l’aigua i el gas s’ha convertit en els últims anys en un dels maldecaps més importants per als consumidors i consumidores a causa de l’augment de les factures i els nombrosos abusos que cometen les companyies elèctriques. De fet, és el sector de consum que més reclamacions genera en termes d’irregularitat en les factures de la llum o la contractació d’ofertes comercials enganyoses. En els darrers 3 anys, els punts d’assessorament de l’Ajuntament de Barcelona han aconseguit reduir de mitjana un 40-60% les factures de les 50.000 veïnes de Barcelona que han fet ús del servei de PAE (punts d’assessorament energètic) a través de l’eliminació de sobrecostos de les factures, aplicant les bonificacions pertinents i reduint les potències contractades. Alhora, s’han pogut obrir desenes d’expedients sancionadors davant l’incompliment de la llei 24/2015, la manca d’informació o transparència de les empreses de l'oligopoli.

Cal continuar treballant en la garantia dels subministraments d’aigua, llum i gas, aplicant la llei 24/2015 que, a dia d’avui, ha pogut aturar més de 17.000 talls de subministrament a Barcelona, acabant amb els poders heretats de les empreses subministradores i promocionant la cultura i l’apoderament energètic a la ciutat.

  • Enfortir el servei de PAE’s (Punts d’assessorament energètics) per garantir el dret a l’energia, aigua i gas, continuar assessorant les famílies per tal de millorar l’estalvi i l’eficiència energètica a la llar, crear un comparador d'empreses comercialitzadores, desplegar tots els mecanismes necessaris per evitar pràctiques abusives de les companyies subministradores.
  • Crear un aplicatiu per traduir les factures d’aigua, de llum i de gas.
  • Crear un comparador d'empreses comercialitzadores.
  • Utilitzar la tecnologia per lluitar per potenciar l’eficiència energètica a les llars: controladors de consum, sincronia amb els preus del sistema elèctric, etc.
  • Elaboració de l’Ordenança municipal per a la transició energètica, que fomenti l’autoconsum energètic en qualsevol de les seves variants, la generació d’energies renovables a la ciutat de Barcelona, la rehabilitació energètica dels edificis, l’estalvi i l’eficiència.
  • Consolidar Barcelona Energia com la companyia elèctrica pública de referència de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
  • Impuls de l’assessorament i millora de l’eficiència energètica a comerços i PIMES, així com la creació de programes de foment de l’ocupació en el sector de la generació d’energies renovables i l’eficiència energètica.       
Eix
Valenta
Tema
Energia
Drets Energètics