Lluitar contra la saturació turística i revertir el model d'especialització en l'oci nocturn al districte

Com que les dinàmiques quotidianes són completament diferents entre turistes i veïnat, en algunes ocasions poden generar molèsties que afecten la convivència. Per això s'han de reduir els impactes negatius del turisme, essent estrictes amb el control i les inspeccions tant en els Habitatges d'Ús Turístic (HUT) com en bars, restaurants i locals d'oci nocturn, amb l'objectiu de crear un turisme no massificat i sostenible, que permeti un ús compartit de l'espai públic amb els veïns i veïnes.

  • • Inspeccionar l'ocupació de la via pública (terrasses, activitats...) i sancionar en cas d’incompliment.
  • • Augmentar les inspeccions habitatges d'ús turístic (HUTS) i exploració de vies legals per escurçar el temps de tramitació de sancions.
  • • Treballar amb el Port, la Generalitat i l'Estat pel decreixement del nombre dels passatgers en creuers i avions.
  • • Modificar l'Ordenança de Civisme per incrementar les sancions de les infraccions derivades de la saturació turística.
  • • Multar els usuaris i usuàries de pisos turístics sense llicència.
  • • Mantenir la prohibició d'obrir nous locals d'oci nocturn.
  • • Treballar amb l'Estat per tancar les discoteques del front marítim i donar-hi un altre ús.
  • • Foment i protecció dels espais de cultura de base.
     

 

Eix
Habitable
Tema
Turisme
Convivència i Seguretat
Districte/s
Ciutat Vella
Barri/s
El Raval
El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere - Santa Caterina - la Ribera