Lluitar contra l’abandonament escolar a través de l’orientació i l’acompanyament

Cal apostar per un model educatiu de cures, d’orientació i acompanyament en els itineraris educatius on es tinguin en compte les necessitats socioeducatives diverses de l’alumnat. Des de l’àmbit local es poden dur a terme mecanismes de col·laboració i incidència per lluitar contra l’abandonament escolar prematur en totes les etapes. Pel que fa a les persones joves i adolescents, cal basar l’acompanyament en l’apoderament i fugir del paternalisme i l’estigma. L’educació és la base del projecte d’emancipació de qualsevol persona, per això una bona coordinació entre el món laboral i el món educatiu, sempre vetllant per una ocupació de qualitat, és cabdal per assegurar que es desenvolupen projectes de vida dignes i que responen a les aspiracions de l’alumnat. Així doncs, volem tirar endavant les propostes següents:

  •  Garantir itineraris educatius de qualitat: millorar els itineraris educatius a partir del seguiment als alumnes de secundària, alumnes de cursos de formació i de projectes d’inserció en la seva transició cap al món del treball. Crear espais tecnològics joves tot potenciant formació en programació i ús de les tecnologies.
  • Reforçar i orientar els adolescents i joves: ampliar les escoles de noves oportunitats i l’oferta dels centres de programes de formació i inserció, establir sistemes de coordinació entre els serveis d’orientació acadèmica amb el servei públic d’ocupació en la recerca del primer lloc de feina, així com entre els instituts i centres de formació professional i superior per continuar els estudis.
  • Prevenir l’abandonament escolar prematur: donar suport a projectes comunitaris d’acompanyament i lluita contra l’abandonament prematur, també en estudis superiors.
  • Fomentar els estudis tècnics i oficis: impulsar la formació professional a través de la visibilització dels centres i col·laborar a ampliar-ne l’oferta.
Eix
Justa
Tema
Joventut
Educació
Drets Socials