Lluitar per l’equitat de gènere en salut i contra les violències masclistes

El març del 2007, l’Organització Mundial de la Salut apostava per un enfocament de gènere en salut pública partint del reconeixement de les diferències entre els homes i les dones, i del menor estatus social assignat a les dones envers els homes, que es tradueix en relacions de poder desiguals a la família, en l’accés i el control de recursos i en la presa de decisions. Aquestes relacions afecten la salut de manera desigual a les dones i els homes.

L’Informe de Salut de Barcelona de 2017, mostra que tot i el descens dels embarassos de dones de 15 a 19 anys (en 9 anys 31,3% a 13,7%), hi ha desigualtats entre els barris. També continuen les taxes altes d’infeccions de transmissió sexual, sobretot entre homes que tenen sexe amb homes. El consum d’ansiolítics, antidepressius i sedants és més elevat en les dones de tots els grups d’edat i sobretot les de més de 70 anys.

Integrar la perspectiva de gènere en salut s’ha de fer abordant la influència de factors socials, culturals i biològics.

  • Tenir cura especial perquè es reconegui la situació de les dones i les diversitats i vulnerabilitats, considerant sexe, edat, classe social, diversitat funcional, ètnia... Integrar la perspectiva de gènere en les diverses polítiques per millorar-ne la salut. Donar una clara orientació de gènere als recursos sobre addiccions. Vetllar per la participació de les associacions de dones del territori en els consells de salut.
  • Millorar l’atenció dels casos de violències masclistes des dels serveis sanitaris, la formació i recursos per a les actuacions i la recuperació. Seguir la coordinació amb el Circuit Barcelona contra la violència masclista.
  • Continuar l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva avançant en la coordinació i el treball entre els serveis públics i les entitats. Incrementar l’accessibilitat a preservatius, la cobertura de programes comunitaris de qualitat, d’educació afectivosexual i emocional en clau positiva a les escoles de primària i secundària. Reforçar les actuacions contra l’estigma.
  • Avançar en les mesures de suport a les persones (en gran majoria dones) amb síndromes de sensibilitat central com la fibromiàlgia.
  • Impulsar la millora d’atenció al part, embaràs i lactància, i menopausa, amb més respecte al procés natural i amb més escolta. Crear cases de part a Barcelona, lligades als centres sanitaris.
Eix
Justa
Tema
Salut
Acció Comunitària
Feminismes i LGTBI