L’oci nocturn

L’oci nocturn a la ciutat ha de permetre compatibilitzar el descans veïnal amb la diversió. Ha d’oferir diferents opcions que representin la diversitat de la ciutat, compatibilitzar espais i fomentar la reducció del consum d’alcohol i drogues.

Els veïns i veïnes de la ciutat han de ser part en les definicions d’aquest model i s’han d’establir noves regulacions i criteris per implantar-lo.

  • Impulsar les taules de convivència amb la finalitat d’abordar els problemes del barri vinculats a l’oci nocturn, proposar actuacions, canvis de regulació i fer-ne el seguiment.
  • Treballar a través d’acords i convenis amb el sector de l’oci nocturn per fer-ho des de la corresponsabilitat amb el sector privat.
Eix
Oberta
Tema
Convivència i Seguretat
Acció Comunitària