Mantenir el control/inspecció de les activitats econòmiques i fomentar el desenvolupament local i de l'economia de proximitat

El fenomen conegut com a “gentrificació” suposa també un canvi en la tipologia comercial dels barris, amb la desaparició del comerç de proximitat. És necessari, per tant, el suport al teixit econòmic tradicional i de proximitat i el foment de noves activitats econòmiques que ens permetin el trànsit cap a un nou model productiu que es basi en la sostenibilitat en totes les seves dimensions: econòmica, social i ambiental.

  • • Reforçar el Pla d’Inspeccions a Comerços i Serveis.
  • • Fomentar les multiinspeccions (llicències, control alimentari, la situació laboral del personal i compliment de la normativa).
  • • Dur a terme una campanya informativa a comerços i serveis, i al veïnat.
  • • Agilitar els circuits de tramitació dels expedients d'inspecció.
  • • Desenvolupar totalment el Pla de Desenvolupament Econòmic.
  • • Usos de la Boqueria i voltants: potenciar el mercat de pagès.
  • • Revisar l'Ordenança de Paisatge Urbà per afavorir les petites botigues.
  • • Promoure una definició més precisa de les llicències.

 

Eix
Innovadora
Tema
Economia
Comerç
Districte/s
Ciutat Vella
Barri/s
El Raval
El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere - Santa Caterina - la Ribera