Més suport al Treball autònom

A diferència dels treballadors assalariats, les persones que exerceixen el treball autònom mostren més dificultats per mantenir la seva activitat, principalment a causa de les càrregues administratives que comporta estar donat d’alta al règim d’autònoms, així com per accedir als mateixos serveis i oportunitats de les empreses.

  • Facilitar l’accés de les persones autoocupades a la contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Reforçar l’accés de la persona autònoma als recursos de Barcelona Activa, generar recursos formatius (presencials, virtuals o documentals) pràctics i específics sobre temes com la llei de protecció de dades o com introduir la conciliació en la vida laboral de la persona autònoma.
  • Crear un fons per cofinançar projectes que reforcin la relació entre microempreses i autònoms per compartir recursos (per exemple, administració, impostos, TIC, etc.), traçar estratègies col·laboratives (per exemple, via central de compres) i defensar els seus drets davant de la precarització.
  • Dotar una línia d’ajuts perquè els i les treballadores participin en la propietat de les pimes, afavorint la successió del negoci.
Eix
Innovadora
Tema
Treball