Més treball i de més qualitat

Hem de fer una aposta pels sectors que poden generar activitat econòmica i ocupació a la ciutat per reduir encara més la taxa d’atur i fer que les condicions de treball siguin dignes. S’ha de continuar l’esforç iniciat en aquest mandat de liderar les polítiques d’ocupació des de l’Ajuntament.

  • Impulsar els sectors econòmics estratègics: la indústria manufacturera 4.0, que representa el 5,8% de l’ocupació de la ciutat i el 14,2% de l’àrea metropolitana (2016); l’emprenedoria digital, que creix a un ritme del 6,4% i la meitat de contractes indefinits en aquest sector són indefinits; les indústries creatives, que donen feina al 12% de les persones ocupades de la ciutat; l’economia verda i circular, que va perdre pes durant la crisi per raó dels canvis legislatius l’Estat, però que va revertir la situació a partir del 2014; la mobilitat, que es considera un dels sectors amb més potencial pel desenvolupament de l’economia verda, a causa de l’impacte ambiental que suposa l’increment del transport públic, la bicicleta i la mobilitat a peu; el sector de la salut i bio, i que és un dels que més contractes va signar a Barcelona el 2016, 14% del total; l’economia social i solidària, que per raó de la innovació social i econòmica que suposen, i també pels valors, formen un ecosistema que cal continuar ajudant a desenvolupar.
  • Lluitar contra la precarietat laboral: buscar fórmules per reduir la contractació temporal, començant per l’administració pública.
  • Incrementar els serveis, els projectes i programes ocupacionals, especialment per als col·lectius en situació de vulnerabilitat i/o precarietat laboral.
  • Implementar el decret de clàusules socials i articular mecanismes que n’assegurin el compliment efectiu.
Eix
Innovadora
Tema
Treball