Millora de la neteja al barris

La millor neteja i cura de l'espai públic del Districte és un objectiu sempre present i millorable. Cal reforçar els serveis de neteja actual i introduir nous programes, però també es necessita la col·laboració i corresponsabilització del veïnat.

  • Introduir la recollida d'escombraries porta a porta al nucli antic d'Horta. 
  • Reforçar la neteja i el manteniment de l'espai públic als barris de muntanya.
  • Fer una campanya de sensibilització i acció comunitària per al manteniment i la neteja cívica dels barris per tal de conscienciar que la neteja és cosa de tothom, amb la participació activa del veínat i de les entitats cíviques dels barris.
Eix
Habitable
Tema
Ecologia
Acció Comunitària
Participació i Transparència
Districte/s
Horta-Guinardó
Barri/s
El Baix Guinardó
El Guinardó
Can Baró
El Carmel
La Font d'en Fargues
Horta
La Clota
Montbau
Sant Genís dels Agudells
La Teixonera
La Vall d'Hebron