Millora de la xarxa de busos de barri adaptada a les necessitats dels barris i dels seus veïns i veïnes

Al llarg del període 2015-2019 s’ha acabat el desplegament de les línies que han completat la Nova Xarxa de Bus i s’han impulsat mesures de millora puntual com el desdoblament del 185 i la recuperació del 112, la creació del 135 a Montbau, l'allargament del 86 per Vista Park, del 119 per Mülhberg o del 191 fins a la plaça Sanllehy. Ara és el moment de pensar en la petita mobilitat als barris, en les connectivitats entre equipaments per maximitzar el seu ús, per garantir la mobilitat d’aquelles persones que tenen més problemes d’accessibilitat i que fan trajectes més curts.

• Revisar la xarxa d'autobusos convencionals, analitzant la Nova Xarxa de Bus un cop porti en funcionament un temps.

• Revisar els autobusos de barri i estudiar la possibilitat d'implantar el sistema de bus a demanda seguint el model de Torre Baró

• Millorar les freqüències de les línies ordinàries, sobretot en caps de setmana.

• Millorar en matèria d’accessibilitat, especialment als barris de muntanya i als equipaments de salut.

 

Eix
Habitable
Tema
Mobilitat
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Horta-Guinardó
Barri/s
El Baix Guinardó
El Guinardó
Can Baró
El Carmel
La Font d'en Fargues
Horta
La Clota
Montbau
Sant Genís dels Agudells
La Teixonera
La Vall d'Hebron