Millorar el desplegament de la nova xarxa d'autobusos

Les últimes fases desplegades al llarg del 2018 de la nova xarxa d'autobusos han generat cert desencís en alguns col·lectius concrets de l’Eixample. Per aquesta raó és indispensable incorporar la participació d’agents usuaris en el disseny de la planificació de nous recorreguts a la xarxa, sempre tenint com a base els requisits tècnics i objectius estratègics de ciutat.

● Fer processos participatius quan els canvis de línies siguin disruptius. Desenvolupar un pla de comunicació i informació específic i escoltar les demandes ciutadanes per fer un procés participat.
● Introduir un autobús de barri a l'Hospital de Sant Pau (Sagrada Família).
● Revisar el funcionament i traçat de la lí­nia 55 d'autobús i analitzar si cal introduir-hi més freqüència, és un enllaç bàsic del barri amb el CAP Pare Claret (Fort Pienc).
● Resoldre l’accessibilitat en autobús a la nova esquerra de l'Eixample (V9-41) amb un bus de barri.
● Buscar els recursos necessaris per millorar la freqüència de pas del V9 i el V11 i fer efectiva aquesta millora (Sant Antoni).

Eix
Habitable
Tema
Mobilitat
Districte/s
Eixample
Barri/s
L'Antiga Esquerra de l'Eixample
La Nova Esquerra de l'Eixample
La Dreta de l'Eixample
El Fort Pienc
La Sagrada Família
Sant Antoni