Millorar el suport a les persones amb dependència i als familiars que cuiden

El districte està molt ben ubicat, per diferents raons, per ser dels primers a desenvolupar un pla de millora en el suport a cuidadores, en línia amb l’estratègia de ciutat. A més, el 25 % de la població té algun familiar amb malaltia o dependència a càrrec.

• Desplegar al districte el model d’equips territorials del Servei d’Ajuda a Domicili.
• Desenvolupar un pla de millora del suport a les persones que cuiden familiars dependents.
• Facilitar la informació sobre recursos de suport a la cura en coordinació amb l’espai de ciutat "Barcelona Cuida".
 

Eix
Justa
Tema
Gent Gran
Drets Socials
Salut
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi