Millorar els equipaments esportius del districte

L'esport ha estat una aposta aquest mandat al districte de Sant Andreu i cal completar alguns dels projectes iniciats, així com fer el manteniment dels equipaments esportius existents.

• CEM Bon Pastor.
• CEM Sant Andreu (especialment en temes d'accessibilitat i actualització dels espais).

Eix
Innovadora
Tema
Esports
Districte/s
Sant Andreu
Barri/s
Baró de Viver
El Bon Pastor
El Congrés i els Indians
Navas
Sant Andreu de Palomar
La Sagrera
La Trinitat Vella