Millorar la comunicació turística per tal de fomentar una visita ètica i responsable

Els turistes són cada cop més conscients dels impactes que genera la seva visita a la ciutat. Malauradament, es continuen veient a ulls del sector privat únicament com a font d’ingressos, i no com a subjectes polítics. Tenint en compte que a Barcelona, de mitjana, hi ha 150.000 turistes al dia, persones que fan un ús intensiu i temporal de la ciutat, cal tractar-los més enllà de la seva capacitat de despesa. Paradoxalment, el 50% dels turistes creu que Barcelona té massa turistes per gaudir del turisme. Per això, és bàsic millorar la comunicació amb els visitants per tal de donar-los a conèixer i prescriure activitats que siguin responsables amb el dia a dia a la ciutat a través de campanyes específiques. Així mateix, cal fer més complex el relat de la ciutat, donant a conèixer i posant en valor esdeveniments i patrimoni més enllà del centre urbà, sense que això suposi promoure activament la turistització dels barris perifèrics. Per últim, cal integrar les agendes culturals metropolitanes en els canals de comunicació per donar a conèixer una realitat que traspassi els límits municipals.

  •   Millorar la comunicació turística per tal de fomentar una visita ètica i responsable.
  •   Millor la integració de l’agenda cultural metropolitana d’esdeveniments amb la informació turística.
  •   Impulsar campanyes per promoure la convivència i el respecte de la vida resident.
  •   Dissenyar protocols de comunicació entre els visitants i l’Ajuntament en cas d’emergència.
Eix
Valenta
Tema
Turisme