Millorar la convivència i prioritzar la qualitat de vida del veïnat

L’ús intens de les places i carrers de Gràcia, especialment en franges nocturnes i a l’estiu, genera un impacte molt fort a la via pública i en els elements que les integren. Per això cal incorporar elements que facin compatibles els diferents usos que s’hi duen a terme per afavorir la convivència veïnal i la cohesió social.

• Consolidar el pla de places.
• Implantar urinaris a la via pública.
• Crear espais per a gossos, i reformar/millorar els existents (com el de travessera de Gràcia / Sant Joan) amb una doble porta i millores a l’interior (llum, objectes per als gossos, etc.). Sensibilitzar els propietaris d’animals sobre la tinença responsable.
 

 

Eix
Justa
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Política Animal
Convivència i Seguretat
Districte/s
Gràcia
Barri/s
La Salut
La Vila de Gràcia
El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Vallcarca i els Penitents