Millorar la coordinació de centres educatius, famílies i el lleure educatiu.

L'educació no només es limita a l'àmbit familiar o al de l'escola; per tant, s'ha de fomentar la coordinació i la relació estreta entre les famílies, l'escola i les activitats de lleure educatiu, entenent que totes determinen el procés de creixement de les persones joves.

  • Reforçar el lleure educatiu.
  • Desenvolupar un programa de patis oberts a l'estiu.
  • Fomentar l'ús de l'espai públic com a espai escolar en aquelles escoles que no tinguin pati.
  • Fomentar la creació de noves entitats i col·lectius i juvenils; seguir impulsant la línia de subvencions per a entitats de lleure educatiu de base comunitària i acompanyar i facilitar la creació de xarxes o espais compartits entre entitats joves del districte.
Eix
Justa
Tema
Educació
Acció Comunitària
Infància
Joventut
Districte/s
Ciutat Vella
Barri/s
El Raval
El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere - Santa Caterina - la Ribera