Millorar la disponibilitat d’aparcaments per a motocicletes i bicicletes per alliberar espai a les voreres

Al districte molta gent es desplaça amb motocicletes per raons laborals, i aquest fet acaba repercutint en una alta ocupació de les voreres per part d’aquests vehicles. Per millorar l’accessibilitat i seguretat d’aquests entorns, volem continuar la feina de pacificació de les voreres, baixant els aparcaments a la calçada i fent complir la normativa vigent. Així mateix cal preveure l’augment de l’ús de la bicicleta i augmentar-ne la disponibilitat d’aparcament.
 

• Pacificar les voreres, traient-ne les motos i plantejant fer proves pilot per fer pàrquings de pagament en locals buits i en calçada.
• Augmentar la disponibilitat de pàrquings per a bicicletes, especialment davant de centres educatius i sociosanitaris, dels equipaments públics i les estacions d’FGC.
 

Eix
Habitable
Tema
Mobilitat
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi
Barri/s
Sant Gervasi - Galvany