Millorar la integració i coordinació entre els diferents serveis de transport i mobilitat a través del nou paradigma de la mobilitat com a servei

El nou paradigma de la mobilitat com a servei obre l’oportunitat de redefinir l’estratègia, la planificació i la gestió dels serveis de mobilitat pública i privada compartida. Les noves tecnologies de comunicació i mobilitat i els nous operadors d’escala internacional que estan apareixent són al mateix temps una oportunitat i un risc, sense una actuació per part de les administracions públiques: poden posar en risc la competitivitat del transport públic, la connexió entre l’usuari i els actuals prestadors del servei públic de transport, risc d’exclusió social per ampliació de l’escletxa digital i risc d’incentivació per part d’aquests nous operadors de viatges menys sostenibles, entre d’altres. Aquests nous operadors també poden significar la pèrdua de sobirania sobre les dades i alguns instruments de gestió de la mobilitat.

L’escenari futur amb múltiples alternatives de mobilitat compartida fa més necessari que mai un nou model, que passa ineludiblement per crear una plataforma potent amb tots els modes de transport, amb el propòsit d’oferir uns serveis integrals, planificats i coordinats. Es necessita també millorar la governança de la mobilitat metropolitana, amb visió estratègica i millora de la coordinació i coherència entre modes de transports.

  • Elaborar i desplegar un projecte de mobilitat com a servei públic, com a estratègia innovadora en la mobilitat i el transport. Aquesta plataforma integraria transport multimodal incorporant els modes de mobilitat compartida, la informació multimodal per als desplaçaments i la comercialització i el pagament integrat dels viatges.
  • Un model públic de gestió integral de la mobilitat que tingui en compte el transport públic i també totes les altres alternatives de mobilitat compartida i sostenible.
  • Promoure un codi ètic sobre els anuncis publicitaris en les infraestructures de transport públic. Prioritzar un augment dels continguts culturals.
Eix
Habitable
Tema
Mobilitat