Millorar l'acció comunitària i les mesures de cura cap a l'envelliment actiu

Al districte hi ha moltes persones grans amb solitud no volguda que requereix una atenció específica, que cal treballar millorant la implantació del projecte "Radars", estenent els projectes de salut comunitària (com l’iniciat aquest mandat en l’àmbit del Putxet i la Bonanova i que ha culminat amb l’escola de salut per a la gent gran), estenent el programa "Vincles", promovent superilles socials, instal·lant elements d'exercici en els parcs, etc. Així mateix, el programa "Generaccions", iniciat a finals del 2018-2019 al barri de Sarrià, està en fase prova pilot i, si funciona, voldríem estendre'l a tot el districte. És un programa d’àmbit escolar/educatiu que potencia la connexió entre la gent gran i els nens i que s’està treballant en coordinació amb el CAP de Sarrià, que aporta un element diferencial respecte iniciatives semblants.
• Galvany: implantar el programa de superilles socials al districte, començant per una prova pilot a Galvany.
• Estendre el programa "Generaccions" a la resta de barris.
• Millorar i estendre els programes de salut comunitària en coordinació amb els centres d'atenció primària 

Eix
Justa
Tema
Gent Gran
Drets Socials
Salut
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi