Potenciar que l'habitatge buit compleixi la seva funció social i evitar les ocupacions delinqüencials

Aconseguir que l'habitatge buit es posi en disposició de ser utilitzat i desenvolupar mesures especialment dedicades a grans tenidors (bancs i fons especulatius) aplicant sancions per tenir l'habitatge sense ús.

  • • Programa de cessió d'habitatge privat a l'Ajuntament per oferir-lo com a habitatge social.
  • • Web i telèfon per avisar de pisos buits (semblant al que s'ha fet per a pisos turístics), incloent-hi els utilitzats per finalitats delictives.
  • • Sancionar per deixadesa els propietaris.
  • Treballar amb l'Estat i la Generalitat per endurir les lleis per lluitar contra els habitatges buits.
  • • Aplicar sancions contra les males pràctiques en l'habitatge públic.
  • • Actualitzar el cens de pisos buits.
  • • Continuar la tasca proactiva de contacte amb la propietat i coordinació de serveis policials i d'habitatge per tal d'agilitzar la resolució d'aquesta problemàtica i donar resposta als veïns i veïnes de les finques afectades.
     
Eix
Justa
Tema
Habitatge
Convivència i Seguretat
Districte/s
Ciutat Vella
Barri/s
El Raval
El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere - Santa Caterina - la Ribera