Preservar i dinamitzar el patrimoni cultural de Sant Andreu de Palomar

El poble de Sant Andreu de Palomar és una font de riquesa cultural i patrimonial molt destacat. Cal donar a conèixer el passat del poble de la mà de les entitats que treballen la memòria històrica.

• Dur a terme el Centre d'Interpretació del Rec i història de Sant Andreu (carrer del Pont) a partir de les conclusions de les accions participatives fetes.
• Parc arqueològic del molí del Rec Comtal.

Eix
Justa
Tema
Cultura
Patrimoni
Memòria Històrica
Districte/s
Sant Andreu
Barri/s
Sant Andreu de Palomar