Prevenir i intervenir en els usos excloents a l'espai públic en relació amb la venda ambulant

El fenomen de la venda irregular fa molts anys que és al debat públic i mediàtic i s'ha encarat des d'una vessant punitiva i poc realista. Mentre no canviï la Llei d'estrangeria, s'ha d'anar treballant des de la prevenció i la gestió de les afectacions negatives a l'espai públic.

  • Seguir desenvolupant programes d'inserció laboral i de regularització de la situació de treball i administrativa de les persones que es dediquen a la venda ambulant.
  • Articular dispositius coordinats de prevenció i intervenció amb Mossos, GUB i policia portuària per garantir la seguretat i no saturació espai públic.
Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Migracions i Refugi
Districte/s
Ciutat Vella
Barri/s
El Raval
El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere - Santa Caterina - la Ribera