Prevenir les addiccions

Les addiccions a substàncies s’aborden a Barcelona des del Pla d’Acció de Drogues de Barcelona des de fa més de 30 anys. En el Pla de Drogues 2017-2020 es va donar continuïtat i empenta tant a programes de prevenció, com el Programa d’Educació Emocional a treballar a parvulari, com a la millora dels recursos d’atenció, prioritzant el model d’atenció integral que ha fet de Barcelona una ciutat de referència, així com l’abordatge de noves necessitats (ex.: addiccions comportamentals en joves, chemsex, noves substàncies).

El nou Pla de Drogues 2021-2024 haurà d’incorporar les addiccions comportamentals a totes les edats, especialment aquelles relacionades amb els jocs en línia amb apostes. La manca de coneixement sobre aquest tema s’haurà de superar amb les enquestes poblacionals que es fan a la ciutat. També caldrà reforçar les actuacions per reduir el consum d’alcohol a la ciutat (un 9,5% dels homes i 4,2% de dones declaren un consum de risc d’alcohol).

Una bona part de les polítiques que influeixen tant en l’alcohol com en el joc en línia són definides en els àmbits estatal i/o autonòmic, però és necessari que, des de l’escala local, posem el màxim d’elements per fer de la ciutat un espai que genera un entorn saludable i no de risc.

  • Aprofitar al màxim el poder de la normativa municipal per influir a generar un espai públic que no promogui ni el consum d’alcohol, ni el joc d’atzar o en línia, amb especial atenció als espais i esdeveniments amb gran afluència de públic.
  • Elaborar dues instruccions d’Alcaldia perquè les activitats organitzades per l’Ajuntament, els seus instituts i empreses no promoguin el joc d’atzar o en línia, ni de les begudes alcohòliques. Impedir l’accés al joc d’atzar o en línia a escoles, biblioteques i altres dependències municipals.
  • Aprovar l’ordenança municipal de regulació dels clubs socials privats de persones fumadores de cànnabis.
  • Millorar el coneixement sobre l’impacte a la ciutat de les dependències comportamentals.
  • Influir en el Consell Audiovisual de Catalunya per controlar la publicitat relacionada amb el joc d’atzar o en línia a totes les edats.
  • Treballar perquè l’atenció a les drogodependències estigui plenament incorporada en l’atenció que s’ofereix des del sistema sanitari.
Eix
Justa
Tema
Salut
Acció Comunitària