Prioritzar i executar noves actuacions a la superilla d'Horta

Continuant amb el projecte de la superilla d'Horta, planificarem noves actuacions de pacificació del trànsit, d'arranjament de carrers i de millora de la mobilitat i de l'espai públic, d'acord amb les propostes que s'estan prioritzant de manera participada amb el teixit veïnal i associatiu del barri.

• Nova connexió adaptada entre el carrer Eduard Toda i el carrer Torrent Can Mariner.

 

Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Mobilitat
Participació i Transparència
Districte/s
Horta-Guinardó
Barri/s
El Baix Guinardó
El Guinardó
Can Baró
El Carmel
La Font d'en Fargues
Horta
La Clota
Montbau
Sant Genís dels Agudells
La Teixonera
La Vall d'Hebron