Promoure el dret d’accés a betevé de manera que els col·lectius socials interessats hi tinguin espais regulats de qualitat

La ciutadania té el dret de rebre informació veraç i plural, d’emetre informació i de participar en els processos comunicatius. Si els mitjans públics no fan possible aquest dret, la majoria de la població en queda exclosa. Per evitar-ho, BComú portarà al Consell d’Administració d’ICB i al Consell Consultiu i Assessor de Betevé la proposta de reglament que reguli l’accés gratuït d’entitats representatives a la programació de la televisió i la ràdio públiques. Plantegem:

  • Proposar la reforma i activació del Consell Consultiu i Assessor de Betevé, de manera que s’ampliï a altres entitats i funcioni regularment com a òrgan consultiu, capaç de formular, d’acord amb la direcció de la cadena, propostes sobre la gestió i la programació tant de la televisió com de la ràdio local.
  • Portar al Consell d’Administració d’ICB i a la direcció de Betevé la proposta que la cadena pública promogui acords de col·laboració amb les ràdios i les televisions comunitàries de Barcelona, especialment amb Ràdio Fabra i La Veïnal, respectant-ne el pluralisme i la independència.
  • Portar al Consell d’Administració d’ICB les propostes indispensables perquè el procés d’integració del personal subcontractat, iniciat en el mandat actual i pendent de resolucions judicials, no hipotequi el futur de Betevé ni perjudiqui els treballadors.
Eix
Oberta
Tema
DDHH i Drets de la Ciutadania