Promoure la convivència entre les persones i els altres animals

Proposem el desenvolupament i l’aplicació de l’ètica de la cura amb els animals com a principis d’acció que ajuden a construir societats més justes. En l’àmbit de les relacions entre les persones i la resta dels animals es tracta de veure com podem avançar cap a una ciutadania més democràtica i ecològica amb propostes que converteixin Barcelona en una ciutat de referència en benestar i drets dels animals, millorant alhora la convivència a la ciutat i la protecció de la biodiversitat.

  • Promoure una millor convivència en l’espai públic, desplegant les zones d’ús compartit a tota la ciutat de Barcelona, i acompanyant-les amb nous equipaments com, per exemple, la creació de noves zones de bany amb gossos.
  • Crear una taula de treball conjunta amb entitats de protecció animal i entitats promotores de festes populars per avaluar el rol, les característiques i la necessitat de la tracció animal.
  • Adaptar un dels centres residencials del programa municipal d’atenció a persones sense llar per atendre i acollir residents amb animals domèstics.
  • Fomentar noves clàusules amb les empreses de seguretat del Metro de Barcelona per no incloure gossos que acompanyin els vigilants.
Eix
Habitable
Tema
Política Animal
Convivència i Seguretat