Promoure la creació del comissionat de muntanya i el reforç del paper de l'Oficina de Collserola amb forta visió ambientalista

A inicis d'aquest mandat, el nucli de les Planes va ser candidat a entrar al Pla de Barris. Es tracta d'un nucli força aïllat de la resta de la ciutat que té bosses de pobresa destacables. En aquest sentit és convenient una inversió municipal més gran, però sempre tenint ben present que l'entorn es troba immers o envoltat del parc natural de la Serra de Collserola. A més, la particularitat comuna del paisatge i dels nuclis urbans de VTLP i d'altres zones i barris del vessant solell de la ciutat i el fet que part dels terrenys es troben dins del parc natural, fan necessària la creació d'una figura de governança compartida, més enllà dels barris de muntanya del nostre districte i amb una forta visió ambientalista, per tal de donar solucions comunes en aquest àmbit. Aquesta mesura pot anar en la línia de reforçar el paper (en termes econòmics i de personal) i ampliar l'abast d'actuació de l'Oficina de Collserola.

• Reforçar el paper de l’Oficina de Collserola amb una visió ambientalista.
• Promoure la creació d’un comissionat de muntanya per a tots els barris de muntanya de la ciutat.
 

Eix
Oberta
Tema
Bon Govern
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi