Promoure la implantació de mesures de reducció de l'impacte acústic de l’autopista del túnels de Vallvidrera i dels Ferrocarrils en l’àmbit de les Planes, mitjançant l'acord amb el gestors competents

Una ferida important dins del Parc Natural és l'autopista dels túnels de Vallvidrera i la línia de tren dels Ferrocarrils, que generen molt de soroll en aquest entorn. Aquesta mesura és força reivindicada pel veïnat des de fa temps, per millorar el seu benestar i el de la fauna del parc. Cal continuar instant els gestors de l'autopista i dels Ferrocarrils perquè implementin mesures de sonoreducció.

Eix
Valenta
Tema
Ecologia
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi
Barri/s
Vallvidrera - el Tibidabo - les Planes