Promoure la Inclusió Laboral de les persones amb diversitat funcional

El treball és la millor via per a la inclusió de les persones amb diversitat funcional a la societat. Conscients que l’objectiu final és l’accés al mercat ordinari de treball, cal seguir apostant per un model global que asseguri tant la continuïtat dels serveis d’inserció laboral a l’empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, com dels centres especials de treball.

Amb aquesta perspectiva, des de l’Ajuntament de Barcelona hem apostat en la contractació pública per les clàusules socials i alhora hem enfortit els vincles amb el món de l’empresa, potenciant la Xarxa d’Inclusió Laboral en el mercat ordinari de les persones amb discapacitat (XARXA XIB), elaborant un codi ètic de contractació i signant un conveni amb PIMEC amb l’objectiu de millorar l’ocupació, la seva qualitat i la contractació. Es van aconseguir més de 890 contractes l’any 2017, un 24% més que l’any 2016.

Fa un any, també vam fer un pas endavant posant en marxa un pla d’ocupació a través del qual vam contractar 40 persones amb diversitat funcional per analitzar i revisar l’accessibilitat dels diferents serveis de la ciutat. Alhora cerquem noves fórmules d’ocupació com la creació d’una cooperativa de persones amb diversitat funcional per recuperar l’ús de 10 quioscos de la ciutat que actualment es troben en desús. Per tot això proposem:

  • Fer un pas més en la col·laboració entre la XIB (Xarxa d’Inclusió Laboral) i PIMEC establint una línia de subvenció de Barcelona Activa dirigida a petites i mitjanes empreses que contractin persones amb diversitat funcional.
  • Incrementar el 10% el pressupost total municipal destinat a la reserva de contractes amb centres especials de treball, tenint en compte els centres especials que promouen l’ocupació de treballadores i treballadors amb discapacitat amb especials dificultats, però amb la garantia que cap col·lectiu en surt perjudicat.
  • Doblar el nombre de contractes que incorporen clàusules socials d’inserció laboral de persones amb diversitat funcional en el proper mandat.
  • Elevar el percentatge mínim legal de places reservades per a persones amb diversitat funcional a l’Ajuntament de Barcelona en oposicions o altres proves d’accés.
  • Cercar noves fórmules d’ocupació i generar projectes d’autonomia (com els dels quioscos) per apoderar persones amb diversitat funcional.
  • Realitzar campanyes a empreses adreçades a l’acompliment de la legislació sobre contractació de persones amb diversitat funcional.
Eix
Justa
Tema
Diversitat Funcional
Treball