Promoure la mobilitat compartida, elèctrica i connectada, i l’electrificació per al parc motoritzat (bus, taxi, moto, mercaderies)

La mobilitat a la ciutat és una de les àrees on més desenvolupaments tecnològics i innovacions es produeixen. Hi té vinculada una gran despesa, hi ha moltes empreses que ofereixen serveis, es creen moltes noves empreses dedicades a això i constitueix un dels camps de recerca i desenvolupament més importants. Barcelona està especialment ben posicionada en aquesta àrea, gràcies al desplegament de les seves polítiques de mobilitat, una trajectòria recentment reconeguda amb la capitalitat del projecte europeu de referència KIC Urban Mobility a Barcelona.

Aquesta mobilitat ha de facilitar la millor utilització dels recursos i modes de transport existents (compartida), la reducció del seu impacte a través de l’electrificació de la mobilitat, especialment les flotes de vehicles amb més impacte a la ciutat (mercaderies, taxi, moto, transport públic), i l’aposta per sistemes innovadors d’accés a aquests sistemes de transport (la mobilitat com a servei).

La mobilitat compartida, elèctrica i connectada té el potencial per convertir-se en una eina al servei de la salut i l’alliberament de l’espai públic, per la qual cosa ha de gaudir de prioritat respecte del vehicle motoritzat privat. L’objectiu ha de ser aconseguir un parc mòbil més reduït, menys contaminant i que complementi el transport públic i la mobilitat activa.

  • Millorar i completar la regulació de les flotes de vehicles compartits a l’espai públic (cotxes, motos, bicis i patinets), per minimitzar el seu impacte sobre l’espai públic a l’hora que esdevenen serveis complementaris a l’ús del transport públic i substitueixen de forma efectiva vehicles privats.
  • Reclamar a l’Estat i la Generalitat reformes fiscals que incentivin i facilitin la compra de vehicles elèctrics. Els plans d’ajudes puntuals tenen un impacte limitat i són, fins i tot, disruptius del mercat d’aquest tipus de vehicles, perquè es concentren en períodes molt curts i espaiats de temps.
  • Regular els serveis del taxi i el VTC sota criteris d’interès públic: cal regular els serveis de VTC de manera diferenciada al servei urbà del taxi i cal millorar el servei del taxi en el seu conjunt (transparència, fiabilitat, fiabilitat, sistemes de pagament i tarifes, millora de la flota de vehicles).
  • Reclamar a l’Estat l’establiment de llindars més restrictius en matèria de soroll dels vehicles. Sistematització de controls acústics i immobilització de vehicles sorollosos que superin els llindars permesos.
Eix
Habitable
Tema
Mobilitat