Promoure la participació i la vida comunitària de la gent gran de Nou Barris

Nou Barris és un districte amb una vida comunitària molt rica. Cal promoure que la gent gran pugui tenir accés a diferents recursos que fomentin la participació i la vinculin a la xarxa comunitària existent. Això implica que s'ha de millorar la xarxa de casals d'avis i, a la vegada, ampliar el ventall d'activitats destinades a la gent gran que responguin a la diversitat d'interessos que expressen els col·lectius de gent gran del districte.

• Construir el Casal de la Gent Gran a Guineueta.

• Construir el Casal de la Gent Gran a Turó de la Peira (dins de l'espai per a equipaments per Illa Q).

• Definir el Casal de la Gent Gran a Canyelles.

• Fer un programa específic per fomentar les activitats de lleure, esportives i culturals accessibles per a la gent gran del districte. 

• Ampliar les aules d’extensió universitària.

Eix
Justa
Tema
Gent Gran
Districte/s
Nou Barris
Barri/s
La Guineueta
El Turó de la Peira
Canyelles