Promoure la pedagogia de la memòria democràtica en els diversos nivells de l’àmbit escolar i acadèmic

La pedagogia de la memòria, com a articulació de les pràctiques referides als processos de significació i apropiació de la nostra història, crea un espai de reflexió i de producció d’experiències associades a la transmissió del passat, la qual resulta fonamental en la construcció d’una ciutadania democràtica. En un país on s’ha imposat l’amnistia i l’oblit, davant del repte educatiu de transmetre els valors democràtics, cal impulsar una pedagogia de la memòria que incideixi en la història de lluites i conquestes de drets.

  • Col·laborar des de l’Institut Passats Presents amb les diferents institucions pedagògiques en la confecció de programes sobre memòria democràtica.
  • Promoure activitats de memòria en l’entorn escolar. Reivindicar la memòria dels i de les mestres i el professorat que, amb la seva tasca diària, aportaren valors republicans i democràtics en moments difícils.
  • Crear circuits de memòria de la ciutat adaptats als diferents nivells educatius.
  • Potenciar treballs de recerca de Batxillerat que aprofundeixin en la memòria democràtica dels nostres barris.
  • Difondre les activitats de memòria que es fan des dels diferents nivells educatius.
  • Difondre pràctiques educatives innovadores. Convidar les institucions pedagògiques a visitar els diferents equipaments municipals oferint-los activitats específiques.

 

 

Eix
Oberta
Tema
Memòria Històrica
Cultura