Promoure la qualitat de vida i serveis de la gent gran

Per garantir el dret a l’envelliment digne, actiu, autònom i saludable, cal que establim polítiques que garanteixin la dignitat de l’envelliment fent una ciutat amigable per a la gent gran. I això vol dir impulsar i promoure temes de salut, i impulsar espais i projectes de participació social i política que atenguin la diversitat i pluralitat de les persones grans.

● Combatre la solitud no desitjada entre la gent gran amb la continuació i reforç del desplegament als barris dels programes “Radars”, “Vincles” i “Baixem al Carrer”.
● Donar continuïtat a l’enxarxament dels serveis (SS, CAP, etc.) als barris amb les jornades participatives de professionals i entitats.
● Impulsar les comissions de gent gran de les taules de salut comunitària dels barris.
● Continuar promovent el Mapa d’Actius en Salut de Barcelona a l’Atenció Primària i les taules de salut comunitària als barris.
● Ampliar els programes "Àpats en Companyia", la teleassistència i desenvolupar les superilles socials a tot el districte.

Eix
Justa
Tema
Gent Gran
Drets Socials
Salut
Districte/s
Eixample
Barri/s
L'Antiga Esquerra de l'Eixample
La Nova Esquerra de l'Eixample
La Dreta de l'Eixample
El Fort Pienc
La Sagrada Família
Sant Antoni