Promoure la transició ecològica de la fira, el port i l’aeroport

La Fira, el port o l’aeroport són exemples d’infraestructures bàsiques de la ciutat (que compten amb una participació minoritària de l’Ajuntament) i que s’han d’incorporar a l’esforç col·lectiu que està fent Barcelona per millorar el seu funcionament ambiental. Cal treballar perquè s’adaptin als objectius climàtics i de gestió dels residus de la ciutat establerts al Pla Clima i a l’Estratègia de Residus Zero.

 

  • Fira de Barcelona: obtenir la presentació abans de juny de 2020 d’un pla de descarbonització i reducció i gestió de residus alineat amb els objectius globals de la ciutat i, per tant, que suposin una reducció lineal del 45% de les emissions de CO2 a l’any 2030 respecte als nivells de 2005, i un reciclatge del 60%, a més d’un pla d’increment de la producció d’energies renovables que multipliqui com a mínim per cinc la generació actual.
  • Port i aeroport de Barcelona: obtenir la presentació abans de juny de 2020 d’un pla de descarbonització i reducció i gestió de residus alineat amb els objectius globals de la ciutat i, per tant, que portin les institucions a una reducció lineal del 45% de les emissions de CO2 a l’any 2030 respecte als nivells de 2005, i a un reciclatge del 60%, a més d’un pla d’increment de producció d’energies renovables. En ambdós casos, la comptabilització de les emissions incorporarà la meitat del global de les emissions generades en els desplaçaments dels avions i vaixells arribats a l’aeroport, així com la meitat de les emissions dels viatges sortints. Si no es pot assolir el nivell de reducció estimat, s’establirà un fons de compensació fonamentat en els valors de les emissions del mercat europeu d’emissions i es destinarà a projectes d’adaptació i mitigació climàtica, preferentment en l’àmbit de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
  • En totes les institucions, a la propera renovació dels contractes de subministrament, es contractaran energies de fonts renovables, excloent-ne l’energia de plantes de valorització energètica.
Eix
Habitable
Tema
Ecologia