Protegim la salut, reduint la contaminació i la congestió a la ciutat

La contaminació atmosfèrica i acústica, generada pel vehicle privat a la ciutat, és una amenaça per a la salut de la ciutadania. Es produeixen més de 350 morts prematures a la ciutat per aquesta causa, a més de generar dificultats en el procés de desenvolupament cognitiu dels nens i nenes de la ciutat a les zones més contaminades, entre molts altres impactes sobre la salut.

Una gran part d’aquesta contaminació està generada pel trànsit privat. Un trànsit que fa que a Barcelona se superin els límits de contaminació establerts per la UE i els recomanats per la OMS en alguns contaminants.

A més el trànsit privat genera una gran ineficiència en forma de congestió, que acaba afectant en termes de soroll i també al funcionament de la xarxa d’autobusos i tramvies.

Per això cal implementar mecanismes per garantir que a la ciutat circulin menys vehicles privats i que aquests siguin el menys contaminants possibles.

  • En aquest context, per tal d’eliminar els vehicles més contaminants al proper mandat implementarem la Zona de Baixes Emissions de manera permanent a partir de l’1 de gener de 2020. Barcelona s’incorporarà així a les més de 300 ciutats amb zones de baixes emissions a Europa on ja es disposen d’aquests tipus de mecanismes, entre les que estan ciutats com Berlín, Brusel·les o Londres.
  • Aquesta mesura es complementarà amb la implementació de totes les mesures de mobilitat anteriorment esmentades en aquest programa, amb l’objectiu final de reduir la contaminació en un 20% al final del mandat, i reduir en 125.000 els vehicles circulants a la ciutat a l’horitzó 2024.
  • Entre altres mecanismes per reduir la congestió i la contaminació es contempla també la possibilitat en el marc d’un acord interinstitucional (ja que les competències en aquest àmbit són de la Generalitat i l’Estat), d’implantar mecanismes fiscals per a la lluita contra la congestió i la contaminació, com la taxa metropolitana per a la mobilitat sostenible. Utilitzant així també els incentius econòmics per disminuir la congestió, la contaminació, guanyar espai públic, i aconseguir ingressos per a la millora del transport públic.
Eix
Habitable
Tema
Mobilitat