Treballar per un espai públic inclusiu

En els dos últims anys, els serveis d’intervenció social en l’espai públic han crescut en personal i recursos. Els serveis que treballen amb persones sense llar i en els assentaments irregulars han triplicat el nombre de persones ateses.

S’ha millorat la coordinació entre els serveis d’intervenció social i la Guàrdia Urbana, compartint presència en totes les taules d’espai públic dels districtes. Hem millorat la continuïtat entre el treball de carrer amb persones sense sostre, en especial les acompanyades de mascotes, garantint la vacunació i la identificació per xip de totes elles en col·laboració amb l’entitat FAADA.

S’ha ampliat la capacitat d’atenció d’emergència en els moments d’activació de l’operació fred per baixada brusca de les temperatures. Per primer cop, el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona ha reservat recursos i ha establert els procediments per activar 400 places d’acollida per circumstàncies de fred extrem i un pla per mobilitzar tots els serveis municipals necessaris en cas que la demanda superés aquestes 400 places. També s’han creat serveis d’acompanyament a altres col·lectius en el medi obert.

Malgrat aquests esforços, els col·lectius més vulnerables continuen tenint dificultats per ser acceptats a l’espai públic i es generen situacions de conflicte pel seu ús. Per això ens comprometem:

  • Incrementar el nombre de professionals en l’espai públic per prevenir, detectar i atendre situacions de vulnerabilitat.
  • Millorar l’abordatge de la intervenció en l’espai públic des de tots els agents municipals (serveis socials, salut, seguretat, equipaments de proximitat) per vèncer la visió fragmentada de les realitats d’exclusió social i marginalitat urbana.
  • Promoure iniciatives comunitàries que incorporin els col·lectius més vulnerables als projectes comuns d’ús de l’espai públic.
  • Combatre les campanyes estigmatització de col·lectius i persones vulnerables per l’ús de l’espai públic.
Eix
Justa
Tema
Drets Socials
Convivència i Seguretat
DDHH i Drets de la Ciutadania