Un nou procés de Barcelona per la Mediterrània

Al novembre del 2019 se celebraran 25 anys de l’anomenat Procés de Barcelona. Serà el moment d’avaluar la situació actual de la regió que no pot ser més negativa des del punt de vista de la pau, la llibertat i el respecte dels drets humans, tant a la llera nord, on proliferen governs europeus d’extrema dreta, com a la llera sud, on després de la implosió de la Primavera Àrab s’han instal·lat nous règims autoritaris o, fins i tot, fallits. Barcelona té l’oportunitat de convocar la comunitat internacional i als actors locals que ja treballen a la regió per plantejar quin ha de ser el futur d’aquesta.

Es posaran recursos municipals, es convocarà les institucions amb participació de l’Ajuntament, es crearà un Consell Assessor i una task force, i es programaran un seguit de trobades internacionals encaminades a articular un full de ruta per als propers 25 anys per a la pau, la convivència, el respecte i la prosperitat a la Mediterrània.

Eix
Oberta
Tema
DDHH i Drets de la Ciutadania