Un urbanisme feminista, per a una ciutat a mida de tothom

Entendre la ciutat amb perspectiva de gènere i atenent a la diversitat, suposa fer canvis en el seu disseny perquè sigui molt més accessible, segura i, per tant, molt més democràtica. Aquest objectiu només es pot aconseguir amb la participació de les dones en els estudis, dissenys i consecucions de les obres de millora de l’espai públic.

És molt important revisar aquells espais on la presència dels homes sol ser majoritària, com per exemple els polígons, i fer un planejament urbanístic amb criteris de gènere que puguin convertir aquests espais en llocs menys hostils. També cal repensar el polígon com a lloc de treball que ha de ser segur i accessible no només per a les dones sinó també per a altres identitats i diversitats no normatives.

Una altra realitat que no podem obviar és qui utilitza més el transport públic. Referent a això, hem de fer canvis significatius amb perspectiva de gènere. Sabem que les persones usuàries majoritàries d’aquest tipus de desplaçament són dones, nens i nenes, i dones grans, per aquesta raó, cal revisar-lo des d’aquesta mirada:

  • Tots els projectes urbans que dissenyi o encarregui l’Ajuntament hauran d’incloure criteris de gènere, com ara respectar la diversitat d’horaris i usos de l’espai, la mobilitat i l’autonomia per a tothom, fomentar el teixit social, la qualitat de l’espai i els materials, etc.
  • Continuar amb les marxes exploratòries, observacions, tallers, i debats amb dones per la ciutat perquè indiquin els canvis que cal fer a l’espai urbà perquè sigui vivibles per a totes les veïnes i veïns, especialment en els territoris on no s’ha dut a terme.
  • Definir un planejament urbanístic de zones de polígon industrial a la ciutat perquè siguin més accessibles i segures per a les dones, tot incentivant l’entrada i permanència d’empreses liderades per dones i garantint que les empreses allí localitzades tinguin plans d’igualtat.
  • Revisar totes les tarifes i planificar el transport públic amb mirada de gènere.
  • Dissenyar un protocol d’abordatge de les violències masclistes i LGTBIfòbiques al transport públic.
Eix
Oberta
Tema
Feminismes i LGTBI
Urbanisme i Espai Urbà