Urbanisme als barris

Revisió de planejaments urbanístics actuals per a la consolidació de diferents barris del districte.

• Procés de revisió de la MPGM (Modificació del Pla General Metropolità) del barri de Torre Baró per cercar una consolidació definitiva del barri

• Desenvolupar el Pla de Futur de Can Peguera.

•  Desenvolupar el Pla Director de Vallbona.

• Definir la zona d’equipaments i espai públic de Can Xiringoi a Vilapicina-Torre Llobeta.

Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Habitatge
Districte/s
Nou Barris
Barri/s
Torre Baró
Can Peguera
Vallbona
Vilapicina i la Torre Llobeta