Urbanització de l'àmbit de reordenació del barri de la Clota i construcció d'habitatge públic

D'acord amb les recents modificacions de planejament iniciades aquest mandat per ajustar la ubicació i volumetria de les edificacions, promourem el projecte de parc i la construcció de l'habitatge públic de l'àmbit de reordenació del barri de la Clota.

• Projecte de parc de la Clota 

• Conservació de “l'hort del Marcel·lí” dins el parc de la Clota

• Construcció d'un nou CAP i CUAP a la reserva d'equipament de l'àmbit.

• Construcció de promocions d'habitatge públic

Eix
Habitable
Tema
Habitatge
Districte/s
Horta-Guinardó
Barri/s
La Clota