Vetllar per la salut pública

La venda de drogues aprofitant els pisos buits en mans d’especuladors és encara una realitat en alguns barris de la nostra ciutat. Una ciutat que cuida ha de prioritzar la salut de totes les persones i l’habitatge per viure, i controlar la venda de drogues.

  • Continuar millorant els programes de salut pública adreçats a persones amb problemes de drogodependència a la ciutat.
  • Continuar amb el treball de la Guàrdia Urbana en detecció i investigació de la venda de drogues en pisos o al carrer.
  • Continuar exigint al govern de la Generalitat de Catalunya que posi els recursos policials que manquen a la ciutat.
Eix
Oberta
Tema
Convivència i Seguretat
Salut