Vetllar perquè totes les persones, sense excepció, rebin l’atenció que necessiten per poder desenvolupar al màxim les seves capacitats

L’alumnat de la ciutat és tan divers com ho és la seva pròpia ciutadania i cal que l’ecosistema educatiu des de tots els àmbits doni cabuda i respecte a les necessitats específiques de cada infant, jove o adult participant, desenvolupant una coeducació integral (de gènere, social i cultural).

Des del marc que aporta el nou decret d’inclusió, cal treballar per garantir l’escola inclusiva en tots els cicles educatius a partir de la formació dels equips de professionals, dels recursos humans i materials necessaris i de les metodologies i pràctiques inclusives que ho garanteixin.

En aquests quatre anys hem impulsat el i s’han incorporat 61 professionals a 39 centres públics; hem ampliat l’equip de les escoles bressol de la Zona Nord i hem millorat l’oferta pedagògica amb el projecte “Impulsem 0-3” passant de 4.000 a 10.000 hores de suport a les escoles.

Els centres educatius són baula imprescindible per a la construcció d’una societat inclusiva i per això proposem:

  • Promoure el treball en xarxa amb tots els serveis que ofereixin una atenció a l’alumnat (centres educatius, EIPI, CDIAP, EAP, CSMIJ.) per millorar la qualitat de la intervenció educativa.
  • Incrementar els recursos per acollir infants i joves amb necessitats educatives específiques a tots els nivells educatius.
  • Reforçar el sistema d’ajuts a la inclusió per a persones amb necessitat de suport, sense oblidar les activitats de lleure i activitats complementàries a l’escola, així com colònies i casals d’estiu i en el temps de migdia dels centres educatius.
  • Treballar per implementar metodologies i pràctiques inclusives basades en el Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA), millorant els sistemes d’adaptació per a alumnat amb diversitat funcional per treballar la cohesió a les aules i la inclusió social a tots els centres educatius.
  • Seguir creant i desenvolupant els equips de professionals d’atenció externa provinents dels centres d’educació especial públics perquè donin atenció directa a aquest alumnat, orientin els tutors i les tutores dels centres ordinaris i treballin conjuntament per adequar les activitats educatives.
Eix
Justa
Tema
Educació
Drets Socials
Diversitat Funcional