Mostrant 301 - 350 de 542

Títol Eix Tema Districte
Iniciar noves dinàmiques de treball amb les universitats Ciutat Innovadora Participació i Transparència, Economia, Treball Sarrià-Sant Gervasi
Iniciar un procés de canvi cap a un nou model de gestió i una nova estructura organitzativa Ciutat Oberta Bon Govern, Participació i Transparència Les Corts
Innovació i recerca per a la ciutat democràtica Ciutat Oberta Participació i Transparència, Bon Govern, Drets Digitals
Innovar en la gestió pressupostària i financera municipal Ciutat Oberta Bon Govern, Economia
Innovar en polítiques socials Ciutat Justa Drets Socials, Acció Comunitària, Participació i Transparència
Instar a la Generalitat a la construcció de la residència i centre de dia per a gent gran del carrer Benavent Ciutat Justa Gent Gran Les Corts
Instar i col·laborar amb el Consorci d'Educació per a la creació un institut d'FP centrat en l'àmbit sanitari Ciutat Justa Educació Sarrià-Sant Gervasi
Intransigents amb la corrupció Ciutat Oberta Participació i Transparència, Bon Govern
Introduir la perspectiva intercultural als programes amb comunitats diverses al districte Ciutat Oberta Interculturalitat, Migracions i Refugi Eixample
Introduir l’òptica de la justícia global en els programes de Districte Ciutat Oberta DDHH i Drets de la Ciutadania Eixample
La ciutat policèntrica i descentralitzada: apropant la política als barris Ciutat Oberta Participació i Transparència, Bon Govern
La cura al centre de les polítiques Ciutat Justa Acció Comunitària, Gent Gran Nou Barris
La diversitat sexual i de gènere és un bé comú Ciutat Oberta Feminismes i LGTBI, Salut
Liderar el canvi de paradigma per a una mobilitat sostenible amb infraestructures clau Ciutat Valenta Mobilitat, Urbanisme i Espai Urbà Eixample
Lluitar contra el frau fiscal Ciutat Oberta Bon Govern, Participació i Transparència
Lluitar contra els abusos del mercat elèctric Ciutat Valenta Energia, Drets Energètics
Lluitar contra la contaminació ambiental i reduir i pacificar el trànsit Ciutat Habitable Urbanisme i Espai Urbà, Mobilitat, Ecologia Ciutat Vella
Lluitar contra la saturació turística i redistribuir els beneficis del turisme entre els i les habitants del districte Ciutat Valenta Turisme, Urbanisme i Espai Urbà Horta-Guinardó
Lluitar contra la saturació turística i revertir el model d'especialització en l'oci nocturn al districte Ciutat Habitable Turisme, Convivència i Seguretat Ciutat Vella
Lluitar contra l’abandonament escolar a través de l’orientació i l’acompanyament Ciutat Justa Joventut, Educació, Drets Socials
Lluitar per l’equitat de gènere en salut i contra les violències masclistes Ciutat Justa Salut, Acció Comunitària, Feminismes i LGTBI
L’oci nocturn Ciutat Oberta Convivència i Seguretat, Acció Comunitària
Mantenir el control/inspecció de les activitats econòmiques i fomentar el desenvolupament local i de l'economia de proximitat Ciutat Innovadora Economia, Comerç Ciutat Vella
Mantenir l'aplicació del Pla d'Usos i revisar els tipus de llicències comercials Ciutat Innovadora Economia, Treball, Comerç Ciutat Vella
Mejorar el alumbrado con perspectiva de género y orientado a las personas Ciutat Habitable Urbanisme i Espai Urbà, Ecologia, Convivència i Seguretat Sant Martí
Mejorar la convivencia y priorizar la calidad de vida del vecindario Ciutat Habitable Convivència i Seguretat, Política Animal, Urbanisme i Espai Urbà Sants-Montjuïc
Mejorar la superilla existente, ejecutar las planificadas y crear otras nuevas Ciutat Habitable Urbanisme i Espai Urbà, Ecologia Sant Martí
Mejorar los usos y ocupación del espacio público para poner en el centro la vida cotidiana Ciutat Habitable Urbanisme i Espai Urbà, Mobilitat Eixample
Més espai públic per a les persones: més verd urbà Ciutat Habitable Urbanisme i Espai Urbà, Ecologia Sant Andreu
Més suport al Treball autònom Ciutat Innovadora Treball
Més treball i de més qualitat Ciutat Innovadora Treball
Millora de la neteja al barris Ciutat Habitable Ecologia, Acció Comunitària, Participació i Transparència Horta-Guinardó
Millora de la xarxa de busos de barri adaptada a les necessitats dels barris i dels seus veïns i veïnes Ciutat Habitable Mobilitat, Urbanisme i Espai Urbà Horta-Guinardó
Millorar el desplegament de la nova xarxa d'autobusos Ciutat Habitable Mobilitat Eixample
Millorar el finançament del transport públic, impulsant la fiscalitat sobre el vehicle privat Ciutat Habitable Mobilitat
Millorar el manteniment i la neteja de l'espai públic Ciutat Habitable Ecologia, Mobilitat, Urbanisme i Espai Urbà Ciutat Vella
Millorar el servei del metro i la resta de serveis ferroviaris Ciutat Habitable Mobilitat
Millorar el suport a les persones amb dependència i als familiars que cuiden Ciutat Justa Gent Gran, Drets Socials, Salut Sarrià-Sant Gervasi
Millorar els equipaments esportius del districte Ciutat Innovadora Esports Sant Andreu
Millorar i ampliar la xarxa de casals de joves Ciutat Justa Joventut, Drets Socials Nou Barris
Millorar l'acció comunitària i les mesures de cura cap a l'envelliment actiu Ciutat Justa Gent Gran, Drets Socials, Salut Sarrià-Sant Gervasi
Millorar l'atenció a l'Oficina d'Habitatge del Districte Ciutat Habitable Habitatge, Urbanisme i Espai Urbà Sarrià-Sant Gervasi
Millorar l'enllumenat Ciutat Habitable Urbanisme i Espai Urbà Sant Andreu
Millorar la comunicació turística per tal de fomentar una visita ètica i responsable Ciutat Valenta Turisme
Millorar la convivència i prioritzar la qualitat de vida del veïnat Ciutat Justa Urbanisme i Espai Urbà, Política Animal, Convivència i Seguretat Gràcia
Millorar la coordinació de centres educatius, famílies i el lleure educatiu. Ciutat Justa Educació, Acció Comunitària, Infància, Joventut Ciutat Vella
Millorar la disponibilitat d’aparcaments per a motocicletes i bicicletes per alliberar espai a les voreres Ciutat Habitable Mobilitat Sarrià-Sant Gervasi
Millorar la integració i coordinació entre els diferents serveis de transport i mobilitat a través del nou paradigma de la mobilitat com a servei Ciutat Habitable Mobilitat
Millorar la mobilitat a les Corts Ciutat Habitable Mobilitat, Ecologia Les Corts
Millorar la mobilitat als barris Ciutat Habitable Mobilitat Sant Andreu

Pàgines