Totes les propostes

Més habitatge assequible

Tal i com demanaven les entitats socials, vam lluitar per aconseguir el 30% d'habitatge assequible en les noves promocions. En el proper mandat, lluitarem pel 50%, perquè necessitem ampliar urgentment el parc públic de lloguer. Per això, les noves obres que es promoguin a Ciutat Vella, l’Eixample, Gràcia, Poblenou i el Poble-sec hauran de destinar part de les construccions a habitatge protegit. Aconseguirem així que el parc públic es pugui ampliar en 1.500 habitatges anuals. A més, crearem un centre de referència contra l’especulació i l’assetjament immobiliari per defensar el dret a l’habitatge i lluitar contra l’especulació.