Dignificar y municipalizar el servicio de tanatorio

Necesidad de una alternativa pública de tanatorio.     

• Crear un tanatorio público a Carmen Amaya.

Eix
Justa
Tema
Drets Socials
DDHH i Drets de la Ciutadania
Districte/s
Sant Martí
Barri/s
El Camp de l'Arpa del Clot
El Clot
El Parc i la Llacuna del Poblenou
La Vila Olímpica del Poblenou
El Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
El Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals
La Verneda i la Pau